Wat is existentiële angst

Wat is existentiële angst
Inhoud van dit artikel

Existentiële angst is een gevoel van bezorgdheid

Existentiële angst verwijst naar een gevoel van bezorgdheid. Angst of paniek dat kan voortkomen uit de contemplatie van de grootste vragen van het leven, zoals “Wie ben ik?” Of “Waarom ben ik hier?” Existentiële perspectieven in filosofie en psychologie beweren dat deze contemplatie onvermijdelijk leidt tot het besef dat iedereen de vrijheid en verantwoordelijkheid heeft om zin in het leven te vinden. Hoewel dit besef inherent schrijnend is,.  Veel existentiële denkers beschouwen deze vorm van angsten als gezond en productief.

Existentiële filosofie

Het idee van existentiële angsten is ontstaan vanuit de existentiële filosofie.  Vooral zoals gearticuleerd door Soren Kierkegaard en Friedrich Nietzsche in de 19e eeuw. Een focus op de processen waardoor individuen betekenis aan hun leven toewijzen. Dit definieert de kern van het existentialisme, hoewel verschillende theorieën sterk verschillen van specifieke kwesties zoals ethiek. In de late jaren 1950, werd het existentialistische denken populair in de psychologie door het werk van psycholoog Rollo May en zijn collega’s. Hun theorieën kwamen sterk voort uit het werk van eerdere filosofen. Ze en benadrukten existentiële angst als een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheid.

Kenmerken van existentiële angst

Existentiële angst ontstaat wanneer mensen diep nadenken over hun bestaan. Deze contemplatie leidt tot gedachten en gevoelens van vrijheid en verantwoordelijkheid. Die belasten het individu om een doel in het leven te vinden – en om echt volgens dit doel te leven. Het kan ook leiden tot een gevoel van vervreemding en isolatie in de wereld en een verhoogd besef van sterfelijkheid. De Duitse filosoof Martin Heidegger stelde in 1962 voor dat existentiële angst kan worden voorkomen door ‘op het oppervlak’ van dingen te leven of diep omarmd als een inherent deel van het zijn.

Betekenis van existentiële angst

Existentiële psychologen hebben existentialisme opgenomen in een model van geestelijke gezondheid, met een bijzondere nadruk op de functie van existentiële angst. Ze beschouwen deze angst als een normaal en positief onderdeel van de menselijke ervaring. Zoals een katalysator voor  groei. Bovendien kunnen psychologische problemen zoals depressie vaak worden begrepen als uitingen van diepere zorgen met betrekking tot de betekenis en het doel van iemands bestaan.

Beweringen van existentiële filosofen en therapeuten

Sociale wetenschappers zijn begonnen met het onderzoeken van de beweringen van existentiële filosofen en therapeuten met betrekking tot existentiële angst. Terror management theorie, ontwikkeld door Jeff Greenberg, Sheldon Solomon en Tom Pyszczynski in 1986. Dit is de meest bestudeerde existentiële theorie in de psychologie. Deze motivatietheorie stelt dat veel van wat mensen doen, zoals het kiezen van partners en carrières, kan worden gezien als pogingen om gedachten aan de sterfelijkheid te onderdrukken van bewust gewaar zijn en existentiële angst te onderdrukken. Meer dan 300 experimenten hebben deze theorie ondersteund.

Behandeling van existentiële angst

Existentialisten beschouwen existentiële angst niet als een probleem dat behandeling behoeft. Wanneer existentiële angst het dagelijks functioneren schaadt of begint te manifesteren als emotionele of fysieke pijn. Dan kunnen traditionele behandelingen voor angst zoals medicatie of praattherapie nuttig zijn. Bovendien kunnen professionals in de geestelijke gezondheidszorg existentiële psychotherapie uitvoeren. Gebruikmakend van Heideggers ideeën over het vermijden of omarmen van angsten, Zo proberen existentiële therapeuten mensen te helpen authentieker te leven en de inherente gevaren van mens-zijn te omarmen.

Wil je meer innerlijke rust? Dan is hier de oplossing!

Volg de online cursus 'Vind Innerlijke Rust'!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
StumbleUpon
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn