Stress en Zelfvertrouwen

Stress

Stress kent verschillende definities en is tot op heden een vage term binnen de literatuur. Stress kan gedefinieerd worden als een gepercipieerde bedreiging van de fysiologische of psychische integriteit. In veel gevallen wordt stress beschreven aan de hand van waarop een individu reageert op een stressvolle gebeurtenis. In biomedische termen wordt stress dan weer beschreven als een situatie waarin de adrenale glucocorticoïden en catecholamines verhoogd zijn omwille van een bepaalde ervaring.

De beste programma's als het gaat om stress, zelvertrouwen en aanverwante ondewerpen