Hoe hulpeloosheid overwinnen

Hoe hulpeloosheid overwinnen
Inhoud van dit artikel

Hulpeloosheid is aangeleerd gedrag

Hulpeloosheid is aangeleerd gedrag waardoor je mensen kan verleiden om voor je te zorgen en te verzorgen. Sympathie provocerend, door hulpeloosheid een samenstelling van fysieke ziekte, academische problemen, mislukkingen, werkproblemen en relatieproblemen die de aandacht hebben getrokken, ondersteund en zorg voor jou door andere mensen, plaatsen en dingen.

Een tool die je hebt gebruikt om mensen, plaatsen en dingen te manipuleren zodat je te afhankelijk van hen kunt blijven. Een vals gevoel van incompetentie, door anderen te laten geloven dat je de competentie, het intellect, de vaardigheden en capaciteiten mist om je eigen problemen aan te pakken.

Gedreven door een angst voor succes, een masker waarachter je je angst voor succes verbergt, zodat anderen ervan overtuigd zijn dat je niet kunt slagen als je in werkelijkheid bang bent om te slagen.

Een gebrek aan zelfvertrouwen, een onvermogen om een gevoel van vertrouwen in jezelf te vestigen, zodat je jezelf kunt openstellen om kwetsbaar te zijn voor pijn en falen door zelf het risico te nemen om te doen in plaats van op anderen te vertrouwen die het voor jou doen.
Weigering om op te groeien en volwassen te worden, want dan zou je verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkomst van je leven.

Een masker van woede die je vanbinnen hebt omdat van je verwacht wordt volwassen te worden, persoonlijk verantwoordelijk en zelf bekwaam te zijn in je volwassen leven, wanneer je in je kindertijd denkt dat je te verwaarloosd, genegeerd en niet-goedgekeurd bent en nu wilt dat anderen doen voor jou wat je zelf moet doen.

HOE HULPELOOSHEID OVERWINNEN

Negatieve effecten van hulpeloosheid

Als je op een hulpeloze manier blijft functioneren, kan je volgende factoren in je leven ervaren. Je zou kunnen worden uitgeschakeld door de houding van anderen tegenover jou, omdat ze niet geloven dat je in staat bent om zelf iets te doen.

Overmatige afhankelijkheid van zorgverleners om je te helpen de negatieve gevolgen van problemen te overwinnen. Een toenemende angst voor succes, omdat je bang bent om alleen weg te gaan of iets nastreeft waarvan je denkt dat je het niet alleen aankunt.

Je potentieel verliezen om een gelukkig en tevreden bestaan te hebben, omdat je ervan overtuigd bent dat er krachten in de wereld zijn die je altijd proberen te onderdrukken en te belemmeren.

Verminderd zelfrespect. Je raakt ervan overtuigd dat hoe hard je ook probeert dingen te doen, je nooit “goed genoeg” bent om te slagen. Het afleren van vaardigheden, omdat je vind dat je inherente competenties, vaardigheden en capaciteiten verdwijnen door het niet gebruiken van die vaardigheden.

Opgesloten in de “ja, maar” houding wanneer je wordt gepresenteerd met levensvatbare alternatieven en oplossingen voor je problemen. Zozeer zelfs dat je mensen wegjaagt van het willen helpen in de toekomst vanwege je pessimistische of fatalistische kijk op je problemen.

Je werd ontdekt als iemand die niet zelfstandig en onafhankelijk wil worden. Hulp vragen kan gezien worden als gewoon een list om anderen onder controle te houden en deze mensen ervoor te weerhouden om je alleen te laten om je probleem op te lossen.

Depressie en moedeloosheid omdat je geen mensen meer hebt om voor je te zorgen en wanhoopt omdat je in werkelijkheid niet langer bekwaam bent om voor jezelf te zorgen.

Is hulpeloosheid een controleprobleem

Hulpeloos handelen is een controleprobleem omdat je deze werkelijkheden ervaart. Je hulpeloosheid doet het lijken alsof je bereid bent om de controle uit je handen over te dragen in de handen van anderen.

Maar in werkelijkheid heb je de controle over die mensen. Het is een vorm van het controleren van anderen. Je hebt een masker van hulpeloosheid waarmee je anderen kunt manipuleren om je te redden of voor je te zorgen terwijl je in feite alle middelen hebt om dit voor jezelf te doen.

Je in een machtspositie bevinden wanneer je een verzorger of  hulpverlener tegenkomt omdat je aan hun behoeften voldoet en kunt dicteren in welke mate ze je kunnen helpen voorkomen dat je persoonlijke verantwoordelijkheid voor je eigen leven op te nemen.

Dramatische truc die je zo goed hebt geleerd dat je toevlucht kunt nemen tot intimidatie, dwang of suïcidale dreigingen en gebaren als mensen niet reageren op je beweringen dat je hulpeloos bent.

Zelf bedriegende rol, omdat je zo verdwaald kunt raken in het masker en geloof in je hulpeloosheid dat je niet langer de controle over je eigen leven neemt en deze macht aan anderen in je leven geeft.

Irrationeel denken leidt tot hulpeloosheid

 • Als ik de hulp of ondersteuning van anderen niet meer nodig heb, hoe zal iemand me dan ooit aantrekkelijk genoeg vinden om bemind en verzorgd te worden.
 • Ik zal nooit in staat zijn om mezelf uit deze rotzooi te krijgen.
 • Hoe zou ik het weten als niemand het me ooit heeft verteld.
 • Ik heb niet het vermogen om je gevoelens te ondersteunen, omdat ik niet weet hoe ik me voel en ik kan mijn gevoelens niet identificeren.
 • Als mensen me niet in de steek hadden gelaten, dan had ik deze problemen kunnen oplossen.
 • Mensen zijn in wezen egoïstisch en geven niet om me.
 • Mensen zullen alleen interesse in me tonen als ik ziek ben, verdrietig, gekwetst of als mislukkend of verliezer ben opgevallen. Aangezien niemand echt om me geeft als ik gezond ben, moet ik alleen iets waard zijn als ik ziek ben of in de problemen zit.
 • Wat ik ook doe, ik zal toch in de steek worden gelaten, dus waarom zou ik veranderen.
 • Als ze echt van me hielden en om me gaven, zouden ze het voor mij doen.
 • Ik ben een zwakke, fragiele, menselijke persoon en mensen kunnen niet van mij verwachten dat ik ineens sterk word.
 • Ik ben nog maar zo kort in mijn herstelprogramma geweest. Hoe kun je verwachten dat ik al alles voor mezelf begin te doen.
 • Dwing me niet om te veranderen. Ik word geïmmobiliseerd onder druk.

Hoe hulpeloosheid overwinnen

Om je gevoel van hulpeloosheid te verminderen en meer zelfvoorzienend, bekwaam en zelfverzekerd te worden, moet je de volgende zelfhulpactiviteiten uitvoeren.

 1. identificeer die problemen, obstakels, angsten of problemen waar u zich machteloos over voelt en identificeer welke overtuigingen u vasthoudt om hulpeloos te zijn voor iedereen.
 2. ontwikkel een nieuw geloof systeem dat je aanmoedigt te erkennen dat onafhankelijk, bekwaam, zelfverzekerd en in staat om jezelf te helpen, te herstellen en te veranderen gezond, wenselijk en noodzakelijk is.
 3. leer ‘normaal’ coping-gedrag van anderen die zich op een gezondere plek bevinden dan jijzelf.
 4. Oefen gezond omgaan met anderen, probleemoplossend, angstgevoelig en conflict besparend gedrag.
 5. voortbouwen op uw successen als een onafhankelijke, vrijstaande zelfhelper en zelfgenezer.
 6. onthoud dat succes succes oplevert en zorg ervoor dat je jezelf versterkt door al je successen, hoe klein ze ook zijn.
 7. Accepteer dat terugval deel uitmaakt van het herstelproces en zorg dat je terugkomt met je programma van zelfhulp als je uitglijdt of terugvalt naar je oude vorm van hulpeloosheid.
 8. Roep je ‘Hogere Macht’ aan om je de moed, kracht en doorzettingsvermogen te geven die nodig zijn om zelfvoorziening te krijgen om met je leven om te gaan.
 9. Geef toestemming aan je netwerk van ondersteuning om je te “bellen” wanneer je terugvalt naar hulpeloosheid.
 10. Als je boos wordt omdat je ‘het altijd alleen moet doen’, oefen dan woedeoefeningen om deze emoties te ventileren, vermijd valstrikken die wachten om je terug te trekken in je oude aandacht zoekende, hulpeloze rol.
 11. Ouder je “innerlijke kind” door te koesteren en van jezelf te houden, en je “innerlijke kind” te laten uitgroeien tot een gezonde volwassene door het de vrijheid te geven om een fout te maken of falen in zijn pogingen tot zelfhulp.
 12. Accepteer dat het tijd kost – soms een heel leven – om jezelf volledig te ontdoen van een gevoel van hulpeloosheid, want het is vaak zo’n ingesleten, automatische gewoonte van acteren, denken en voelen.
 13. Laat je absolute behoefte om “perfect genezen te worden” los, omdat het je opslokt om op te geven als je het aanvankelijk niet juist doet.
 14. Emotioneel loskoppelen van alle “fixers”, adviesgevers, hulpverleners en enablers in je leven, zodat je niet in hun behoefte vervalt om hulpeloos te zijn.
 15. Stop met verstoppen achter alle excuses, overtuigingen en clichés over waarom je jezelf onmogelijk kunt helpen.
 16. Een afscheidsfeest houden of wakker worden voor de “oude jij” die was gewikkeld in zelfmedelijden, zelftwijfel en zelfvernedering. Laat dat “oude jij” los, en zoals in elke dood rouwt alles om de verloren voordelen van de oude rol van hulpeloosheid.
 17. Omarm de “nieuwe jij” die meer zelf bekwaam is, zichzelf helpt, zichzelf herstelt, zichzelf respecteert, zelfverzekerd en zichzelf verbetert en alle gezonde, normale, natuurlijke, weldadige gevolgen van het leven erkent in je leven op deze manier.
hulpeloosheid overwinnen

Stappen om hulpeloosheid te overwinnen

Stap 1: Je moet eerst het volgende in je dagboek identificeren.

A. Met wie functioneer je meestal als een “hulpeloze” persoon?
B. Welke zijn de problemen met je en deze mensen waar je hulpeloos bij bent?
C. Hoe zou je elk van deze mensen definiëren? Wie zijn de fixers? De redders? De adviesgevers? De enablers? De verzorgers? De goeroes? De professionele helpers op wie je emotioneel afhankelijk bent geworden?
D. Welke irrationele, ongezonde overtuigingen houden je in je rol van hulpeloosheid bij elk van deze mensen en bij elk van de ‘hulpeloos te overwinnen’ problemen in uw leven?
E. Stel vast waarom het zo moeilijk voor je is om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen om jezelf te helpen elk van de problemen, angsten, problemen en conflicten waarover je momenteel hulpeloos bent te overwinnen.
F. Identificeer de voordelen van het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid om jezelf te helpen op eigen kracht en controle.
G. Identificeer de negatieve effecten van hulpeloos blijven als je je huidige problemen, angsten, conflicten en problemen onder ogen ziet.
H. Stel vast waarom je inspanningen in het verleden om je gevoel van hulpeloosheid te overwinnen zijn mislukt. Wat heb je in je leven verloren toen je beter in staat was jezelf te helpen?
I. Wat zijn de voordelen voor je om hulpeloos te blijven in je huidige problemen, angsten, en conflicten?
J. Bepaal welke van je huidige relaties gebaseerd zijn op je hulpeloos voelen. Hoe zouden deze relaties veranderen als je stopt met acteren, denken en je hulpeloos voelen? Hoe zorgt de potentiële verandering in je huidige relaties ervoor dat je ‘verslaafd’ blijft aan hulpeloos blijven?

Stap 2: Als je je gevoel van hulpeloosheid grondig hebt beoordeeld.

Identificeer dan wat je nodig hebt om te groeien in de vaardigheden van zelfredzaamheid, zelfhulp en zelf genezing. Om dit te doen, reageert je op de volgende zelfhulpvaardigheden en gedragsvoorbeelden. Richtingen: om jezelf te helpen uitgroeien tot een meer zelfvoorzienende, zichzelf koesterende, zelf genezende en zelfverzekerde persoon, heb je meer van de volgende zelfhulpvaardigheden nodig.

Beoordeel elke vaardigheid op een schaal van vier punten

 • 0 = Je hebt er niet meer van nodig, omdat je er veel van hebt en het meestal oefent.
 • 1 = Je hebt iets meer nodig dan je op dit moment hebt, omdat je het soms oefent, maar toch meer training kunt gebruiken.
 • 2 = J hebt meer nodig dan je momenteel hebt, omdat je er een vaag begrip van heeft en het maar zelden probeert.
 • 3 = Een overweldigende behoefte om er meer van te leren, omdat je er alleen van gehoord hebt, er niets van weet en het nog nooit in je leven hebt geoefend.

Deel 1

 1. Eerlijk mijn gevoelens identificeren 0 1 2 3
 2. Identificeer de gevoelens van anderen 0 1 2 3
 3. Communiceer open en eerlijk 0 1 2 3
 4. Luister effectief naar anderen 0 1 2 3
 5. Reageer op anderen en reflecteer dat begrijpt hoe zij zich voelen 0 1 2 3
 6. Probleem oplossen met anderen ‘de problemen die zich voordoen in relaties’ 0 1 2 3
 7. Identificeer het denken, dat ongezond of irrationeel is, en ontwikkel een alternatief, gezonder denken om deze overtuigingen te overwinnen die de persoonlijke groei blokkeren 0 1 2 3
 8. Bevestig jezelf voor al je persoonlijke vaardigheden, vaardigheden, talenten, competenties en andere positieve eigenschappen 0 1 2 3
 9. Schuld elimineren als een belangrijke motivator voor je persoonlijk gedrag 0 1 2 3
 10. Het vertrouwen behouden dat je er voor jezelf zal zijn wanneer je er moet zijn 0 1 2 3

Deel 2

 1. Overwin je gevoel van onveiligheid 0 1 2 3
 2. Sta jezelf toe kwetsbaar te worden voor de pijn en pijn van falen, fouten en verlies om te groeien 0 1 2 3
 3. Neem risico’s in het leven 0 1 2 3
 4. Voed je ‘innerlijke kind’ op een gezonde manier 0 1 2 3
 5. Desensibiliseer en overwin je angsten 0 1 2 3
 6. Overwin je faalangst 0 1 2 3
 7. Overwin je angst voor succes 0 1 2 3
 8. Verminder of elimineer mijn perfectionisme 0 1 2 3
 9. Overwin je menselijke trots door te accepteren dat je niets kan bereiken zolang je je ‘Hogere Macht’ bij je heb als je partner in het leven 0 1 2 3
 10. Oefen geduld door te accepteren dat herstel een levenslang proces is 0 1 2 3

Deel 3

 1. Groei in een zich verdiepende en volwassen wordende spiritualiteit met een opkomende persoonlijke relatie met je ‘Hogere Macht’ 0 1 2 3
 2. Accepteer continu persoonlijke verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten, gevoelens en acties en geef anderen geen schuld 0 1 2 3
 3. Behandel de stress en angst in je leven door middel van ontspanning en zelf herstellende activiteiten 0 1 2 3
 4. Zorg voor je eigen lichamelijke gezondheid door middel van goede voeding, slaap, lichaamsbeweging en andere basisgewoonten 0 1 2 3
 5. Vermijd uitstelgedrag en gebruik gezonde tijdmanagementtechnieken 0 1 2 3
 6. Voer de stappen uit om burn-out in je leven te voorkomen 0 1 2 3
 7. Een plaats, tijd en mensen in je leven hebben met wie je plezier kunt hebben en van jezelf kunt genieten 0 1 2 3
 8. Los conflicten, meningsverschillen en gevechten met anderen op in een “win-win” -oplossing 0 1 2 3
 9. Overwin je angst voor afwijzing 0 1 2 3
 10. Beperk je behoefte aan goedkeuring van anderen 0 1 2 3

Deel 4

 1. Oefen gezond, assertief gedrag in al je relaties 0 1 2 3
 2. Het elimineren van de noodzaak om “ziek”, “slachtoffer” of “martelaar” -rollen in je leven te spelen 0 1 2 3
 3. Verminder concurrentie in je interpersoonlijke relaties 0 1 2 3
 4. Heb je gezonde intimiteit met anderen 0 1 2 3
 5. Stel je doelen met de anderen met wie je relaties hebt 0 1 2 3
 6. Erken dat je relaties gebaseerd zijn op de realiteit in plaats van op fantasie of een droom van hoe het zou kunnen zijn 0 1 2 3
 7. Vergiffenis en vergeten gebruiken bij het overwinnen van pijn in relaties 0 1 2 3
 8. Creëer een helende omgeving met anderen wanneer dat nodig is 0 1 2 3
 9. Help anderen te herkennen wanneer ze hulp nodig hebben 0 1 2 3
 10. Herken en aanvaard de realiteit van verliezen in je leven 0 1 2 3

Deel 5

 1. Ontkenningsmechanismen verminderen om je te veranderen 0 1 2 3
 2. Stop met onderhandelen in de behoefte om te veranderen 0 1 2 3
 3. Laat het verleden los en ga verder met het heden 0 1 2 3
 4. Accepteer de dood als een realiteit van het leven 0 1 2 3
 5. Werk woede op een gezonde manier uit 0 1 2 3
 6. Overwin een depressie 0 1 2 3
 7. Bevrijd jezelf van vijandigheid, sarcasme en cynisme 0 1 2 3
 8. Overtreed pessimisme en negativiteit 0 1 2 3
 9. Werk je boosheid uit 0 1 2 3
 10. Stop met springen naar negatieve aannames 0 1 2 3

Deel 6

 1. Vermijd het opbouwen van woede 0 1 2 3
 2. Wraak elimineren als een ongezonde motivator 0 1 2 3
 3. Elimineer razend gedrag 0 1 2 3
 4. Verminder of stop zelfdestructief gedrag 0 1 2 3
 5. Vermijd vervelende irritaties 0 1 2 3
 6. Elimineer passieve agressiviteit 0 1 2 3
 7. Boze confrontaties op een gezonde manier verwerken 0 1 2 3
 8. Emotioneel loskomen van de giftige relaties in je leven 0 1 2 3
 9. Elimineer manipulatie van anderen om voor jezelf te doen wat je voor jezelf kan doen 0 1 2 3
 10. Accepteer gezonde emotionele steun bij je inspanningen voor persoonlijke groei 0 1 2 3

Beoordeling totaal

 • 0 – 60 Goede zelfhulp. Je hebt voldoende vaardigheden en gedrag om je te helpen het gevoel van hulpeloosheid in je leven te overwinnen.
 • 61 – 120 Eerlijke zelfhulp. Je moet meer leren over normale zelfhulpvaardigheden en -gedragingen als je het gevoel van hulpeloosheid met succes wilt overwinnen.
 • 121 of hoger Slechte zelfhulp. Je hebt een grote behoefte aan training in de tools voor coping, die je zullen helpen om ze te leren kennen, voelen en handelen op een meer normale manier en te groeien in zelfrespect en om zelfvertrouwen, zelfrespect en zelf genezing te krijgen, zodat je het gevoel van hulpeloosheid overwint in je leven.

Stap 3 Bepalen in hoever je een zelf genezer bent.

Als je eenmaal hebt bepaald in hoeverre je een zelf genezer bent, moet je werken aan het verwerven of vergroten van de zelfhulpvaardigheden waarin je momenteel gebrekkig bent. Dit kan gedaan worden door een cursus te volgen bijvoorbeeld: de ‘e Cursus Blijvend Zelfvertrouwen‘ of andere vorm van steungroep of groepstherapie uitgevoerd door een therapeut of een therapeut.

Stap 4 Groeien in zelfhulp vaardigheden

Als je groeit in zelfhulpvaardigheden, herdefinieer jezelf dan als persoon bij het herstel van een laag zelfbeeld en een gevoel van hulpeloosheid. Gebruik alle tips voor het overwinnen van hulpeloosheid in dit hoofdstuk.

Stap 5 Uitputtende poging

Als je, na een uitputtende poging tot zelf groei en zelf genezing, je nog steeds machteloos voelt, ga dan terug naar deze handleiding, herlees het en begin stap 1 opnieuw.

Woede en agressie

Woede is een normale en natuurlijke emotie, die we waarschijnlijk allemaal op zijn minst op een bepaald moment in ons leven kunnen voelen. Woede wordt vaak geassocieerd met warmte of kou. We praten over het gevoel ‘warm van woede’ en herkennen ook het idee van ‘koude woede’.

Hoe werkt een depressiebehandeling

Bij een depressiebehandeling als je depressief bent, kan het voelen alsof je er nooit onder vandaan zult komen onder een donkere schaduw. Dus, als je door je depressie niet het leven kunt leiden dat je wilt, aarzel dan niet om hulp te zoeken.

Zelfbeeld en lichaamsbeeld

Zelfvertrouwen is hoe jij je voelt over jezelf. Het beeld gaat over hoe je jezelf ziet en hoe je denkt dat anderen je zien. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, omdat als je een slechte mening over jezelf hebt, je zelfvertrouwen laag zal zijn. Lees hier hoe je je goed voelt.

Depressie herkennen

Af en toe een beetje down zijn is een normaal onderdeel van het leven. Maar als emoties zoals hopeloosheid en wanhoop de aandacht krijgen en gewoon niet overgaan, kan je depressief zijn. Depressie maakt het moeilijk om te functioneren en te genieten van het leven zoals jij dat ooit deed.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
StumbleUpon
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn