De relatie tussen obesitas en suikerziekte

suikerziekte
Inhoud van dit artikel

Aantal obese patiënten

Volgens het WGO, de Wereldgezondheisorganisatie, is het aantal obese patiënten verdrievoudigd tijdens de laatste twee decennia.  Momenteel lijdt ongeveer één op de vijf Europeanen aan obesitas. Niet verwonderlijk dus dat ook het aantal personen die aan suikerziekte lijden in een stijgende lijn zit. 

Obesitas wordt namelijk in nauw verband gebracht en als oorzaak gezien van vele aandoeningen en ziektes zoals cardiovasculaire aandoeningen, maar ook van diabetes mellitus 2.  Er wordt door verschillende organisaties, wetenschappers en dokters dan ook aangegeven dat suikerziekte en obesitas de grootste gezondheidsuitdaging van de 21 ste eeuw zullen zijn. 

Omdat de risicofactoren van zowel obesitas als suikerziekte vaak in verband worden gebracht met ras, leeftijd en familiegeschiedenis wordt soms nog wel de vraag gesteld of er wel degelijk een verband is tussen beide zaken. En dat is er zeker en vast!

Buikvet verliezen in drie stappen

Diagnose suikerziekte type 2

Van de mensen die de diagnose type 2 suikerziekte krijgen, hebben er maar liefst 80 tot 90% ook de diagnose obesitas gekregen. Deze cijfers vormen een interessante aanwijzing voor het verband tussen suikerziekte en obesitas. Nu we een van de belangrijkste oorzaken kennen, kunnen we ook proberen om diabetes in de toekomst te voorkomen. 

Met overgewicht kampen gaat ervoor zorgen dat uw lichaam op verschillende manieren met stress krijgt te maken, zo ook wat betreft de functionaliteit van het lichaam om de gepaste bloedsuikerspiegel te onderhouden.  Overgewicht kan er zelfs voor zorgen dat uw lichaam resistant voor insuline wordt. Als u al met suikerziekte gediagnosticeerd bent dat kan dit betekenen dat u nog meer insuline zult moeten innemen om suiker in uw cellen te krijgen. Als u nog geen diabetes heeft, kunnen de effecten op lange termijn van insulineresistentie resulteren in de ontwikkeling van suikerziekte.

Voorkom obesitas, voorkom suikerziekte

Om de kans op suikerziekte te verkleinen, is het belangrijk dat de patiënt op een gezond gewicht blijft en dat hij of zij voldoende fysieke activiteiten uitvoert. Als men met overgewicht kampt, kan een klein gewichtsverlies van 5 tot 10 procent al een wereld van verschil betekenen en de ontwikkeling van suikerziekte voorkomen of toch op zijn minst de kans drastisch verkleinen dat men de aandoening ontwikkelt. 

Zelfs al valt men in een groep die een verhoogd risico op diabetes heeft. Heeft de patiënt al suikerziekte dan kan een klein gewichtsverlies de hoeveelheid medicatie die moet ingenomen worden verkleinen. Bovendien voorkomt men op deze manier onaangename complicaties van suikerziekte zoals blindheid, hartfalen en hartaanvallen.

Mensen die aan obesitas lijden, doen er best aan om een vezelrijk en laag carbohydraat dieet te volgen en elke dag minstens 20 tot 30 minuten fysieke activiteit uit te voeren. Best is om eerst altijd een dokter te raadplegen voor met een bepaalde training of een bepaald dieet te starten. Dit geldt zeker voor mensen die aan suikerziekte lijden!

De invloed van insuline op obesitas

Belangrijk in het obesitas – suikerziekte verhaal is de invloed van insuline. Het is namelijk zo dat gewichtstoename zeer vaak voorkomt bij mensen die insuline nemen om suikerziekte te behandelen. Met de negatieve relatie tussen obesitas en diabetes in het achterhoofd is het raadzaam om hier rekening mee te houden. Insuline innemen, betekent immers dat de patiënt meer insuline gaat gebruiken om zijn bloedsuikerspiegel onder controle te houden. 

Het betekent dus ook dat er meer glucose door de cellen zal geabsorbeerd worden in plaats van door het lichaam zal afgebroken worden. Deze geabsorbeerde glucose zal door het lichaam als vet worden opgeslagen en daarom gewichtstoename in de hand werken.

Gewichtsverlies en -controle is door deze insulinefactor daarom niet alleen belangrijk op een preventieve wijze, maar ook als men al suikerziekte heeft vastgesteld. Als een patiënt diabetes heeft dan moet ook het voedingspatroon worden aangepast. Anders zal men al snel met gewichtstoename te maken krijgen bij het innemen van insuline. Met alle gevolgen van dien. 

Het lichaam zal het nog moeilijker krijgen om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden en ook het risico op mogelijke complicaties die nauw verband houden met suikerziekte zal toenemen. In werkelijkheid is het zo dat als men insuline begint in te nemen om suikerziekte te behandelen men niet meer zoveel voedsel nodig heeft als voordien. 

Aangezien het lichaam het aanwezige voedsel op een gepastere en slimmere manier gaat aanwerven, in plaats van het te verspillen, is het belangrijk dat de diabetespatiënt begrijpt dat zijn of haar lichaam niet zoveel voeding meer nodig heeft dan voordien. 

Hopelijk zal het aanpassen van de eetgewoontes de patiënt behoeden voor een eventuele gewichtstoename door het innemen van insuline. Daarenboven kunnen patiënten die aan suikerziekte lijden best ook op regelmatig tijdstip hun bloedsuikerspiegel controleren zoals ook aanbevolen door iedere dokter.

De mogelijke lange-termijn gevolgen van suikerziekte

Om aan te tonen dat de behandeling en een bewust eetpatroon om obesitas te voorkomen van uitermate groot belang zijn als een patiënt suikerziekte heeft, leek het ons interessant om ook eens naar de mogelijke complicaties van diabetes op lange termijn te kijken. Er zijn immers maar al teveel mensen die een gepaste behandeling, met de nodige nefaste gevolgen, uitstellen. Suikerziekte kan namelijk vele organen zoals het hart, het zenuwsysteem, de ogen en de nieren aantasten. 

Enkele van de meest voorkomende complicaties zijn

Hart- en bloedvatenaandoening

Suikerziekte verhoogt aanzienlijk het risico op cardiovasculaire problemen zoals angina, hartaanvallen, hartinfarcten, adervernauwing en een verhoogde bloeddruk. Zo heeft men twee tot vier maal zoveel kans op een hartinfarct dan normaal.

Zenuwschade

Een overvloed aan suikers kan de wanden van kleine bloedvaten die zenuwen voeden beschadigen. Dit komt vooral voor in de onderste ledematen. Als er niet wordt opgetreden dan kunnen aangetaste ledematen zelfs volledig gevoelloos worden. Het kan ook zorgen voor constipatie, misselijkheid, erectiestoornissen en braakneigingen.

Nier schade

De nieren tellen miljoenen kleine bloedvaten die het bloed filteren en de afval eruit halen. Suikerziekte kan dit filtersysteem aantasten. Ernstige schade door suikerziekte kan leiden tot nierfalen en een eventuele nierdialyse of niertransplantatie.

Oog schade

Suikerziekte kan de bloedvaten van de retina beschadigen en zo mogelijk tot blindheid leiden. Diabetes verhoogt ook de kans op visuele aandoeningen zoals cataract en glaucoma.

Voet schade

Zenuwschade in de voeten of een slechte bloeddoorstroming omwille van diabetes kan tot verschillende complicaties leiden. Als de suikerziekte onbehandeld blijft dan kunnen er wonden, blaren en ernstige infecties optreden. In de meest extreme gevallen is zelfs een voet- of beenamputatie noodzakelijk.

Huid- en mondaandoeningen

Suikerziekte kan een patiënt ook vatbaarder maken voor huidproblemen zoals bacteriële en schimmelinfecties. Ook tandinfecties zijn bij een slechte hygiëne mogelijk.

Osteoporose

Diabetes kan tot een verlaagde minerale botdichtheid leiden waardoor de kans op osteoporose drastisch verhoogt. 

Alzheimer

Type 2 suikerziekte kan het risico op Alzheimer en vasculaire dementie verhogen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
StumbleUpon
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn